Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Piątak

ZAKRES USŁUG KANCELARII

 • Świadczenie pomocy prawnej w sprawach z zakresu:
  • prawa cywilnego
  • prawa handlowego
  • prawa pracy
  • prawa zamówień publicznych
  • monitorowania oraz windykacji należności pieniężnych
 • Kompleksowa pomoc oraz prowadzenie spraw przed organami wymiaru sprawiedliwości, organami administracji publicznej oraz organami egzekucyjnymi.
 • Przygotowanie oraz dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 • Możliwość świadczenia usług w siedzibie klienta.

DANE

NIP: 839 - 283 - 02 - 19

Numer wpisu: SŁ 352

Numer konta: 30 1140 2004 0000 3502 6178 7931