O nas

Efekty naszej pracy oraz systematyczny rozwój zawdzięczamy zespołowi, w skład którego wchodzi:


Ewa Piątak, prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 10570. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1999-2004). W 2004 roku zdała egzamin państwowy na doradcę podatkowego i w dniu 6 listopada 2006 roku, po odbyciu dwuletnich praktyk, została wpisana na listę doradców podatkowych. Od 2004 roku współpracuje z jedną z największych Kancelarii Podatkowych w Słupsku, od 8 marca 2011 r. prowadzi również własną Kancelarię. Zajmuje się doradztwem podatkowym (w tym reprezentowaniem przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi), audytami podatkowymi, doradztwem księgowym, a także usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Świadczy usługi w języku polskim i niemieckim.


Edyta Bocianiak, abslowentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracę magisterską pod tytułem ,,Sytuacja prawna majątku byłej PZPR”, obroniła w 1999 roku. Ponadto uzyskała tytuł magistra na Wydziale Humanistycznym UMK w Toruniu w roku 2000, broniąc pracę pod tytułem „Kościół wobec aborcji i konkordatu” – analiza dyskursu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w polskich oraz zagranicznych kancelariach prawnych (Niemcy), specjalizują się w zagadnieniach prawa międzynarodowego, międzynarodowego transportowego oraz w prawie spółek handlowych i prawie gospodarczym. Posiada praktyczne wieloletnie doświadczenie w rozwiązywaniu zagadnień związanych z prawem spółdzielczym, które nabyła czynnie angażując się w działania władz spółdzielni mieszkaniowych w Toruniu, w tym pełniąc funkcję vice-prezes jednej z nich. W kręgu jej zainteresowań pozostają również sprawy związane z problematyką prawa pracy oraz prawa rodzinnego, będące wyrazem zainteresowania problemami osób uzależnionych oraz poddawanych resocjalizacji, z którymi miała bezpośredni kontakt w trakcie pięcioletniego pełnienia funkcji kuratora społecznego dla dorosłych przy Sądzie Rejonowym w Toruniu. Świadczy usługi prawne w języku polskim, angielskim, niemieckim i francuskim.


Piotr Piątak, radca prawny, wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie pod numerem Sł - 352. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Aplikant sądowy w latach 2005-2008 zakończonej złożeniem egzaminu sędziowskiego na łączną oceną dobry. Posiada kilkuletni staż pracy na stanowisku asystenta sędziego. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych. Posiada doświadczenie zawodowe m.in. w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa administracyjnego, prawa handlowego. Świadczy usługi w języku polskim i angielskim.


Anna Miecznikowska, aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Koszalinie. W czasie studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego była członkiem projektu Studenckiej Poradni Prawnej. Zamiłowanie zawodowe odnajduje głównie w dziedzinie prawa rzeczowego, spadkowego i rodzinnego, jak również szeroko pojętego prawa administracyjnego.


Izabela Dytrych, asystentka. Ukończyła Akademie Humanistyczno - Ekonomiczną w Łodzi o kierunku Pedagogika. W latach 2007-2009 pracowała w Sądzie Rejonowym w Słupsku V Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Specjalizuje się w sprawach windykacyjnych. Prowadzi również sprawy z zakresu obsługi administracyjnej kancelarii.


Paweł Kamiński, specjalista z zakresu ochrony danych osobowych. Ukończył Akademię Pedagogiczną o kierunku pedagogika oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania jednostkami pomocy społecznej. Aktualnie pełni funkcję administratora bezpieczeństwa informacji w jednym z ośrodków pomocy społecznej oraz w organizacji pozarządowej.


Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Serdecznie zapraszamy!